10k+ pacientų
50+ gydytojų
20 metų kartu

UAB „Sveikatos ratas“ pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo gerinimas

IŠ EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0035 „UAB „SVEIKATOS RATAS“ PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO GERINIMAS“

 

Siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, efektyviai vykdyti ligų prevenciją ir kontrolę, įgyvendinamas UAB „Sveikatos ratas“ projektas ,,UAB „Sveikatos ratas“ pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo gerinimas”, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Projekto metu numatoma atnaujinti medicininę ir kitą įrangą pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Projekto įgyvendinimas prisidės prie teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo bei sveikatos netolygumų mažinimo.