10k+ pacientų
50+ gydytojų
20 metų kartu

Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas UAB Sveikatos ratas

Vaikas visapusiškai ir harmoningai vystytis gali tik augdamas savo šeimoje, jausdamas laimę, meilę, supratimą, tėvų globą ir atsakomybę. Netinkamas elgesys su vaikais susijęs su fiziniu sužalojimu, augimo sulėtėjimu, nutukimu, nerimu, depresija, potrauminio streso sindromu bei ilgalaikėmis pasekmėmis – sulėtėjusia raida ir nepakankamais socialiniais ir edukaciniais įgūdžiais. Prie UAB ,,Sveikatos ratas” yra prisirašę apie 1000 Kauno rajono gyventojų, apie 7400 Kauno miesto gyventojų, taip pat UAB ,,Sveikatos ratas” pagal sutartį su UAB ,,Kėdainių šeimos klinika” teikia ambulatorines slaugos paslaugas prie UAB ,,Kėdainių šeimos klinika” prisirašiusiems Kėdainių rajono gyventojams (prie UAB ,,Kėdainių šeimos klinika” yra prisirašę daugiau kaip 1000 kaimo vietovėse gyvenančių asmenų). Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Kauno miesto bei Kėdainių rajono savivaldybėje vaikų gimstamumas per pastaruosius 5 metus sumažėjo, o Kauno rajono savivaldybėje iš esmės išlieka pastovus: 2016 m. – buvo 474 gimę vaikai Kėdainių rajone, 3126 – Kauno mieste, 1021 – Kauno rajone, tuo tarpu 2020 m. – 318 Kėdainių rajone, 2823 – Kauno mieste, 1045 – Kauno rajone. Atitinkamai, bendras gimstamumo rodiklis 1000 gyv. 2020 m. buvo 9,7 Kauno mieste, 10,8 – Kauno rajone, 7,1 – Kėdainių rajone, kai Lietuvos vidurkis 2020 m. – 9. Tai lemia iš esmės senėjanti visuomenė bei migracija. Vertinant gimdančių moterų amžių nagrinėjamose savivaldybėse matyti, jog Kėdainių rajone jaunoms mamoms gimusių vaikų skaičius, tenkantis 1000 atitinkamo amžiaus moterų, yra didesnis nei šalies vidurkis: Kėdainių rajone 2020 m. 15-19 m. mamoms gimusių vaikų skaičius buvo 12,9, Lietuvos vidurkis – 8. Kitose savivaldybėse jaunoms mamoms gimusių vaikų skaičius, tenkantis 1000 atitinkamo amžiaus moterų, buvo mažesnis nei Lietuvos vidurkis, tačiau taip pat yra nemažai tokių mamų: 2020 m. Kauno rajone – 5,2, Kauno mieste – 4,5 Remiantis įvairia literatūra (pvz. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy), yra nerekomenduojama moterims gimdyti iki 20 metų, kadangi jaunų mamų vaikai dažniau būna neišnešioti, mažo svorio, šiek tiek dažniau pasitaiko gimdymo komplikacijų, kurios siejamos su fiziniu organizmo nebrandumu, tačiau pagrindinė jų problema – socialinė nebranda. Yra įrodymų, kad jaunų mamų vaikai turi mažiau galimybių mokytis, šiek tiek žemesnį intelekto koeficientą, prastesnius kalbinius gebėjimus. Nagrinėjant kūdikių auginimo ir priežiūros rodiklius, matyti, jog kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėnesių, dalis vidutiniškai 2016-2019 m. laikotarpiu Kėdainių rajone buvo mažesnė nei šalies vidurkis, tuo tarpu Kauno miesto ir rajono rodikliai yra aukštesni nei šalies vidurkis (Kėdainių rajone – 29,5, Kauno rajone – 45,6, Kauno mieste – 44,8, kai Lietuvos vidurkis – 36 proc.), taip pat vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumo 1000 gyv. rodiklis 2016-2019 m. laikotarpiu taip pat Kėdainių rajone buvo didesnis nei Lietuvos vidurkis. Taigi, visi šie rodikliai rodo, jog nemaža dalis nagrinėjamose savivaldybėse gyvenančių mamų yra gan jauno amžiaus, nepasirengusios ankstyvam nėštumui ir/ar neturinčios pakankamai žinių ir įgūdžių tinkamai vaikučio priežiūrai. Toliau, vertinant socialinę aplinką ir rizikos veiksnių tarp nėščiųjų paplitimą , matyti, jog socialinės rizikos šeimų iš esmės nemažėja, tačiau tik Kėdainių rajone jų skaičius viršija šalies vidurkį. Kasmet UAB ,,Sveikatos ratas” besilankančios nėščios moterys: 2018 – 98, 2019 – 93, 2020 – 136. Įmonės duomenimis, iš visų besilaukiančių moterų vidutiniškai kasmet 5-7 moterys yra jaunesnės nei 21 m. amžiaus arba vyresnės kaip 40 metų, taip pat apie 10-15 proc. moterų turėjo rizikos veiksnių, susijusių su sveikata ir sveikatos priežiūra, tokių kaip rūkymas, buvę nepageidaujami nėštumai, o papildomai įvertinus rizikos veiksnius, tokius kaip prasti santykiai poroje/šeimoje, smurtas artimoje aplinkoje, prastos gyvenimo sąlygos, žema savivertė, nesaugi socialinė aplinka, besilaukiančių moterų tarpe galėtų siekti ir apie 20 ir daugiau procentų. Palankios ir saugios aplinkos kūdikiams ir vaikams sukūrimas yra viena geriausių investicijų. Atsižvelgiant į tai, bei siekiant pagerinti besilaukiančių mamų fizinę ir psichinę sveikatą, mažinti vaikų nepriežiūrą, didinant jaunų motinų iš rizikos grupių socialinę atsakomybę bei statistiškai patikimai gerinant šių šeimų ir jų vaikų gyvenimo kokybę ir socialinę gerovę, tikslinga gyvendinti šį projektą ir pradėti teikti ankstyvosios intervencijos paslaugas lankant šeimas jų namuose.
Projekto tikslas – teikti paramą ir pagerinti besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus.
Projekto tikslinė grupė – Kauno mieste, Kauno rajone ir Kėdainių rajone gyvenančios besilaukiančios mamos, pagimdžiusios ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus, pagal nustatytus kriterijus atrinktos dalyvauti projekte.

Numatomi šie projekto uždaviniai:
1. Šeimų lankymo, teikiant ankstyvos intervencijos paslaugas, modelio diegimas;
2. Šeimų lankymo, teikiant ankstyvos intervencijos paslaugas, paslaugų teikimas.
Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti ankstyvos intervencijos paslaugų teikimui reikalingą transporto priemonę, įrangą ir priemones, įdarbinti specialiai apmokytą specialistą šių paslaugų teikimui ir teikti paslaugas įvardintai tikslinei grupei. Teikiant ankstyvos intervencijos paslaugas šeimoms numatoma bendradarbiauti pagal kompetenciją su SBĮ Kauno rajono socialiniu paslaugų centru, UAB ,,Kėdainių šeimos klinika”. Manytina, jog toks bendradarbiavimas leis efektyviausiai atrinkti tas besilaukiančias moteris, kurioms šios paslaugos būtų aktualiausios, taip pat suteikti su sveikata ir jos išsaugojimu bei stiprinimu susijusias paslaugas šeimoms kas padės sukurti saugesnę ir malonesnę socialinę aplinką, lengviau susidoroti su iškilusiomis problemomis bei iššūkiais. Šeimų lankymo paslaugos šeimoms bus teikiamos nemokamai. Tokių paslaugų teikimas tikėtinai padės mamoms priimti žinojimu paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti pažeidžiamų mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę. Tikimasi, jog ankstyvos intervencijos paslaugomis pasinaudos ne mažiau kaip 25 šeimos per metus.


Implementation of the model of family visitation services which provide early intervention

A child can develop fully and harmoniously only by growing up in his family, feeling happiness, love, understanding, parental care and responsibility. Child abuse is associated with physical injury, growth retardation, obesity, anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, and long-term consequences, such as slowed development and insufficient social and educational skills. According to the health indicators (Statistics Lithuania), the number of children born to young mothers (aged 15-19) in Kaunas city, Kaunas and Kėdainiai districts is quite high, although according to various studies it is not recommended for women under 20 to give birth due to health and social aspects. Also, the share of infants breastfed up to 6 months in Kedainiai district is about 19% lower and children under 1 year age mortality is higher than the LT average. The data of  ,,Sveikatos ratas” shows that about 10-15% all pregnant women have risk factors such as smoking, previous unwanted pregnancies, and additional risk factors such as poor couple / family relationships, domestic violence, poor living conditions, low self-esteem, insecure social environment, pregnant women could reach 20% and more. In view of this, and in order to improve the physical and mental health of expectant mothers in Kaunas city, Kaunas and Kedainiai districts, reduce child neglect by increasing the social responsibility of young mothers from risk groups, it is planned to implement the family visiting model, providing early intervention services, in ,,Sveikatos ratas” and provide services. Creating a supportive and safe environment for babies is one of the best investments. The aim of the project is to provide support and improve information for expectant mothers during pregnancy, after childbirth and until the children reach the age of 2. The target group of the project – expectant mothers who have given birth and have been selected to participate in the project before the children reach the age of 2. During the implementation of the project, the car, equipment and tools required for the provision of services will be purchased, a qualified specialist will be trained and family visiting services will be provided. The provision of such services is likely to help mothers make informed decisions about their childcare to ensure the well-being of vulnerable mothers, infants and children under 2 years of age. Services are expected to be used by at least 25 families per year.

 

2023-09-11

UAB „Sveikatos ratas” vykdo „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas. modelio įdiegimas, UAB „Sveikatos ratas” projektą. Šis projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis. Projektas yra sėkmingai vykdomas ir jame šiuo metu dalyvauja 25 šeimos. Projekto metu Lietuvos sveikatos mokslų universitete apmokyta šeimų lankymo specialistė Evelina Lisauskienė lanko šeimas, pritaikydama mokymo metu įgytas žinias, teikia pagalba nėščiosioms bei jaunoms mamoms. Projekte dalyvaujančios šeimos noriai dalyvauja projekto veikloje, bendrauja su specialiste.

Vykdant projekto veiklą, neišvengiamai pasitaiko ir šeimų, kurios pasitraukia iš projekto veiklos dėl asmeninių priežasčių ar kitų susiklosčiusių aplinkybių, pavyzdžiui, kai yra keičiama gyvenamoji vieta keliantis į kitą miestą, apylinkę ar net valstybę. Glaudaus bendradarbiavimo su UAB „Kėdainių šeimos klinika” bei SBĮ „Kauno rajono socialinių paslaugų centras” metu greitai ir efektyviai nauja šeima, kuri yra atrenkama pagal projekto reikalavimus, yra įtraukiama į projekto veikla ir jai pradedama teikti reikalinga pagalba.

UAB „Sveikatos ratas” is implementing the project „Implementation of the model of family visitation in early intervention services”, UAB „Sveikatos ratas”. This project is funded by the European Economic Area Financial Mechanism. The project is being successfully implemented and currently 25 families are participating. Evelina Lisauskienė, a family visit specialist trained at the Lithuanian University of Health Sciences, visits families, applying the knowledge acquired during the training and providing support to pregnant women and young mothers. Families participating in the project willingly take part in the project activities and communicate with the specialist.

During the project activities, there are inevitably some families who withdraw from the project activities due to personal reasons or other circumstances, for example, when they change their place of residence and move to another city, district or even country. In close cooperation with UAB „Kėdainių šeimos klinika” and SBĮ „Kauno rajono socialinių paslaugų centras”, a new family, which is selected according to the project requirements, is quickly and efficiently included in the project activities and the necessary assistance is provided.

 

2023-12-01

Džiaugiamės galėdami pasidalinti vienos šeimos  atsiliepimu apie UAB „Sveikatos ratas” vykdomą projektą „Šeimų lankymo, taikant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas UAB Sveikatos ratas” finansuojamą pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinį mechanizmą.

Mūsų laišką pradėsime taip – sutikimas dalyvauti šiame projekte yra vienas iš pačių geriausių sprendimų priimtų mūsų šeimoje…
Mūsų pirmagimis buvo ilgai lauktas, žinia apie ateinantį naują šeimos narį atnešė neapsakomą palaimos jausmą. Nuo pirmų dienų pradėjome atsakingai ruoštis, kad laukimas būtų kuo sklandesnis ir atėjus laikui „susitikti” būtume tinkamai tam pasiruošę. Ir čia turėtume sakyti – „atsidūrus tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje”, sutikome nuostabią akušerę, kuri mus pakalbino dalyvauti projekte. Šis labai nuoširdus ir profesionalus žmogus mus lydėjo beveik metus, per kuriuos buvo labai džiugių, o kartu ir labai sunkių akimirkų, kurių metu ji visada buvo šalia,. Šiandien mes dėkojame, kad galėdavom prašyti pagalbos (o jos prašyti mums sunku, juk mintyse dažnai kartojam sau – „gal kažkaip mes patys” …), patarimų, paramos ir visuomet jų gaudavome su kaupu. 
Su nerimu laukėme, kad teks atsisveikinti ir susipažinti bei priimti kitą akušerę, bet … Nerimas ir abejonės, o kaip bus dabar, dingo po mūsų pažinties. Džiaugiamės, kad pažintis ir sakytume draugystė tęsiasi iki šiol. Laikui bėgant, vaikui augant keičiasi mūsų susitikimų pobūdis, atrodo užduodamų klausimų kiekis mažėja, bet atsakymai į juos visada išsamūs, o juos seka visa eilė neįkainojamų patarimų! Gera diskutuoti, gera išgirsti klausimus, kurie priverčia kritiškai peržvelgti, permąstyti ir išdiskutuoti šeimoje daug įvairių dalykų.
O mūsų jaučiamo padėkos jausmo neįmanoma aprašyti žodžiais, suteiktos pagalbos ir paramos mąsto neįmanoma išmatuoti bei įvertinti!
Turbūt geriausias to įrodymas – stabilumo jausmas, vidinė ramybė ir nesigręžiojimas atgal su klausimu mintyse – „o gal galėjome viską padaryti geriau anksčiau?”
Ir ypatingas „AČIŪ” už tai, kad išgirstame – „o kaip jūs pati/patys jaučiatės?”, o po šio klausimo mes jaučiamės žymiai geriau, nes mes žinome – mes rūpime!
Mes labai linkėtume ir kitoms šeimoms sulaukti tokios pat pagalbos, paramos ir sulaukti tokių kompetetingų, atsakingų, empatiškų ir nuoširdžių specialistų!

– Giedrė

2024-03-05

Kauno m. sav. ir Kauno r. sav. įgyvendinamas pilotinis šeimų lankymo paslaugų projektas

UAB „Sveikatos ratas“ įgyvendina 2014–2021 M. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo finansuojamą projektą „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas UAB Sveikatos ratas“. (Projekto Nr. LT03-2-SAM-K03-011

Projektas jau įgyvendinamo pabaigos etape – teikiamos ankstyvosios intervencijos paslaugos, padedančios mamoms priimti žiniomis paremtus sprendimus dėl jų vaikų priežiūros, siekiant užtikrinti mamų, kūdikių bei vaikų iki 2 metų gerovę. Didžiausias dėmesys skiriamas socialinės rizikos šeimoms. Prioritetas teikiamas pirmą kartą gimdančioms, jauno amžiaus iki 21 m. ir vyresnio amžiaus per 40 m. moterims, šeimoms, gyvenančioms kaimiškose vietovėse.

Nustatyta, kad vaikas turi įgimtą poreikį prisirišti prie vieno asmens, dažniausiai – mamos, o svarbiausi ryšiui formuotis yra pirmieji dveji metai. Jeigu mama kūdikio neaugina arba augina netinkamai, sutrikęs prieraišumas vaikui paliks ilgalaikius socialinius bei emocinius sunkumus. Netinkamas elgesys lemia pasekmes vaiko raidai. Vaikystėje išmoktas elgesio modelis perkeliamas į savarankišką gyvenimą. Todėl svarbu, kad šeimos lankymo specialistas kuo anksčiau pradėtų ankstyvąją intervenciją bei suteikti rūpestingą pagalbą pirmą kartą besilaukiančioms jaunoms mamoms.

Paslaugų teikimui UAB „Sveikatos ratas“ skirtas 1 etatas, įdarbinta LSMU specialius mokymus išklausiusi šeimų lankymo specialistė, kuri kuruos 25 šeimas. Šiuo metu šeimų lankymo specialistė lanko 25 šeimas iš kurių 21 šeimai jau suteikta daugiau kaip 70 % vizitų. Šias šeimas netrukus keis kitos šeimos kurioms bus teikiama paslauga. UAB „Sveikatos ratas“ yra įsipareigojusi paslaugas teikti 5 m. pasibaigus projektui, taip išlaikant paslaugų teikimo tęstinumą.

Paslaugų programą šeimai sudaro 64 vizitai: 14 vizitų prenataliniu laikotarpiu; 28 vizitai nuo kūdikio gimimo iki metų ir 22 vizitai iki 2-ejų metų. Paslaugos teikiamos nemokamai.

Vizitų metu šeimų lankymo specialistė renka informaciją, vertindama tris sritis: priežiūros teikimo, į kurį įeina mamos ir vaiko sveikata; rūpinimosi vaiku sprendimų priėmimo ir palaikymo; socialinių ir bendruomenės išteklių, kuriuos sudaro namai, šeima ir draugai.

Šeimos lankymo specialistė apmoko besilaukiančias ir jau susilaukusias mamas, kaip kūdikį maitinti, pasirūpinti jo higiena, atliepti poreikius, megzti ryšį, prižiūrėti savo sveikatą ir daug kitų svarbių dalykų.

Projekte numatyta vizitu pas šeimas atvykti bent kartą per savaitę, tačiau UAB „Sveikatos ratas“ šeimų lankymo specialistė šeimas lanko pagal poreikį. Dirba ne tik darbo valandomis, dažnai ir savaitgaliais  – konsultuoja mamas bet kuriuo paros metu, kada jos kreipiasi ar tai būtų apsilankymas ar konsultacija nuotoliniu būdu.

Tikimasi, kad padaugės naujagimių, maitinamų motinos pienu, sumažės vizitų į priėmimo skyrių dėl nelaimingų atsitikimų, pagerės naujagimių, kūdikių, vaikų fizinė raida, tėvų gebėjimas pasirūpinti vaikais, emocinio ryšys tarp tėvų ir vaikų. Bus ir netiesioginės naudos, kurią gaus bendruomenė, ugdymo įstaigos.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiauja su Kauno miesto socialinių paslaugų centru, UAB „Kėdainių šeimos klinika“. Tai leis keistis informacija, įtraukiant potencialius paslaugų gavėjus.

Šis 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projektas įgyvendinamas pagal programą „Sveikata“, kurią finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

 

A pilot project on family visitation services is being implemented in Kaunas City Municipality and Kaunas District Municipality

UAB „Sveikatos ratas” is implementing the project „Implementation of the model of family visitation for early intervention services in UAB Sveikatos ratas”, funded by the European Economic Area Financial Mechanism for 2014-2021. (Project No LT03-2-SAM-K03-011

The project is now in the final stages of implementation, providing early intervention services to help mothers make knowledge-based decisions about the care of their children, with the aim of ensuring the well-being of mothers, babies and children up to the age of 2. The focus is on families at social risk. Priority is given to first-time mothers, young women under 21 and over 40, and families living in rural areas.

It has been found that a child has an innate need to be attached to one person, usually the mother, and that the first two years are the most important for bonding. If the mother does not nurture the baby, or does so inappropriately, the disturbed attachment will leave the child with long-term social and emotional difficulties. Behavioral problems have consequences for the child’s development. Behavioral patterns learnt in childhood carry over into independent life. It is therefore important for the family visiting specialist to provide early intervention and caring support to young mothers who are pregnant for the first time.

UAB „Sveikatos ratas” has been allocated 1 post for the provision of services, and a family visiting specialist with special training from LSMU has been recruited to manage 25 families. At the moment, the Family Visiting Specialist is visiting 25 families, of which 21 families have already received more than 70% of the visits. These families will soon be replaced by other families who will be provided with the service. UAB „Sveikatos ratas” is committed to providing the service for 5 years after the end of the project, thus maintaining the continuity of the service.

The family service program consists of 64 visits: 14 prenatal visits; 28 visits from birth to one year and 22 visits up to 2 years. Services are provided free of charge.

During the visits, the Family Visiting Specialist collects information by assessing three domains: the provision of care, which includes the health of the mother and the child; the decision-making and support for caring for the child; and the social and community resources, which include the home, the family, and friends.

The Family Visitation Specialist trains expectant and new mothers on how to feed their baby, take care of his/her hygiene, respond to needs, bond, look after his/her health and many other important things.

The project foresees a visit to the families at least once a week, but the UAB „Sveikatos ratas” Family Visiting Specialist visits the families on demand. She works not only during working hours, but often at weekends as well – she consults mothers at any time of the day, whenever they ask, whether it is a visit or a tele-consultation.

It is hoped that the number of newborn babies fed on breast milk will increase, visits to the reception unit for accidents will decrease, the physical development of newborns, babies and children will improve, as will the ability of parents to care for their children and the emotional bond between parents and children. There will also be indirect benefits for the community and educational institutions.

The project is implemented in cooperation with Kaunas City Social Services Centre, UAB „Kėdainių šeimos klinika”. This will allow information exchange, involving potential beneficiaries of the services.

This project, funded by Iceland, Liechtenstein and Norway, is implemented under the Health Program of the European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021.

2024-04-18

Kvietimas į viešinimo renginį